Certificated Engineer ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Certificated Engineer" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Certificated Engineer" ne demek?

 1. Yüksek mühendis

Certificated Engineer nedir? İlişkili sözcükler

 • Mühendisın: (Mühendis. C.) Mühendisler. Hendese ilmini bilen kimseler. (Osmanlıca’da yazılışı: mühendisîn) devamı...
 • Hendesei Mülkiye Mektebi: Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimari işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişahın emriyle 1884 yılında mekteb açıldı. Ve ilk mezunlarını1888 yılında verdi. 1909 tarihinde ise okulun adı, Mühendislik Mektebi olarak devamı...
 • Diplomate: Doktor ve mühendis gibi meslek diploması alan kimse. Diplomalı, diploma sahibi (özellikle doktor veya mühendis) devamı...
 • Consulting Engineer: Danışman mühendis devamı...
 • Başmühendis: En üst düzeydeki mühendis. devamı...
 • Messah: Ölçü aletleriyle arazi ölçen. Mühendis. devamı...
 • Başmühendislik: Başmühendis olma durumu. devamı...
 • Mualla: Yüksek, yüce. Onuru yüksek olan kimse. devamı...
 • Hendesehane: Eskiden mühendis mektebi, teknik üniversitesi. devamı...
 • Hendesehane: Eskiden mühendis mektebi, teknik üniversitesi. devamı...

Certificated Engineer ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.