cesur

“Cesur,” Türkçe bir sıfattır ve genellikle korkusuz, yürekli, tehlikeli durumlarla başa çıkabilen, kararlı ve yiğit anlamına gelir. Bir kişinin fiziksel veya duygusal olarak zorlayıcı durumlarla başa çıkma yeteneğini ifade eden olumlu bir niteliktir.

Örnek kullanımlar:

  1. “Cesur bir asker, zorlu koşullarda bile vazifesini yerine getirir.”
  2. “Cesur kararlar almak, kişisel ve profesyonel gelişim için önemlidir.”
  3. “Cesur bir lider, zorluklar karşısında ekip üyelerini yönlendirir ve motive eder.”

Bu terim, genellikle olumlu bir anlam taşır ve cesaretin, kişisel gelişim, liderlik ve zorlu durumlarla başa çıkma yeteneği açısından değerli bir özellik olduğunu vurgular.

  1. Yürekli.
  2. Yürekli bir biçimdeÖrnek:

    Erkeklere karşı ilk tanışmada cesur ve ümit verici davranırdı. R. H. Karay

  3. Yürekli, korkusuz, yiğit.
  4. cesaretli, yürekli, yiğit, gözüpek, atılgan
  5. (Cesaret. den) Cesaretli, yiğit.

 


Yayımlandı

kategorisi