çevirgeç sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çevirgeç kelimesinin manası:

  1. Anahtar.
  2. Elektriksel, sessel, ışıksal titreşim ortamları arasına yerleştirilerek bunların birinin ötekine çevrilimesini sağlayan güç dönüştürücü aygıt.
  3. Bir yinelenimi başka bir yinelenime (örneğin ÇYY'i, PYY'e) çeviren aygıt
  4. Bir televizyon ölçününü başka bir ölçüne çeviren aygıt
  5. Belli bir koda sokulmuş bilgiyi başka bir kılığa sokan aygıt.
  6. Bir akımı, başka çeşit akıma (örneğin dalgalı akımı doğru akıma) çeviren aygıt
  7. Bir elektrik çevrimini açıp kapamaya ya da değiştirmeye yarayan araç.

çevirgeç ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları