çevre bilimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çevre bilimi kelimesinin manası:

  1. (Yun. oikos: ev ; logos: bilim) Organizmaların kendi aralarında ve çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen biyolojinin bir dalı. Ekoloji.
  2. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı, ekoloji.

çevre bilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları