çevre Düzentasarı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "çevre Düzentasarı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çevre Düzentasarı" ne demek?

 1. Bir büyük kent ya da çevresi ile birlikte tasarlanması gerekli yerleşme özekleri ile bu özekleri etkileyen çevreler ya da önemli bölgeler için, bölgesel tasarlarla ilişkisi kurularak hazırlanan ve koruma, kullanma, yerleşme düzenlerine ilişkin ilkeler getiren tasar. bkz. bölgesel tasar.

çevre Düzentasarı nedir? İlişkili sözcükler

 • Ana Düzentasar: Bir kentsel yerleşmenin yerleşme ilkelerinin ve gelişmesinin niteliğini ve ölçeğini kesin olarak belirtmeksizin – genellikle 20 yıllık bir süre için – bunların anaçizgilerini gösteren; toprağının nasıl kullanılacağını, başlıca kullanım bölgeleriyle ulaşım dizgesini belirleyen ve düzentasarla uygulama tasarı için güdülecek yöneltiye yön veren tasar. bkz. geneltasar devamı...
 • Yerel Düzentasar: Bir kentin tümü için değil, ivedi olarak düzenlenmesi gereken bir bölümü için, kentin ana düzentasarının bitirilmesini beklemeden hazırlanan tasar. devamı...
 • Tikel Düzentasar: Ana düzentasarı bulunmayan kent ve kasabalarda belirlenen gecekondu iyileştirme ve önleme bölgelerini kentin genel düzenine bağlayan ya da kentin küçük bir bölümünü düzenlemek amacıyla oluşturulup toprak kullanımını belirleyen tasar. devamı...
 • Düşkent: Geçmiş yüzyıllar içinde, kentlerin düzenli ve tasarlı bir biçimde gelişmesine önem vermiş ve bu yolda çalışmış kimselerin, ekonomik olanaklarının elverişliliğini, yerleşim yerlerinin özgül koşullarını, halkın eğilimlerini hesaba katmaksızın, her yerleşim yeri için değişmez bir biçimde önerdikleri tasar türünün doğuracağı varsayılan kent. devamı...
 • örgü Dördül Tasarımı: (Deneysel tasarım) Her işlem ikilisinin dizeç ve dikeçlerin her birinde bir kez görüldüğü ve tüm işlemlere ilişkin eşit duyarlıkta bilginin sağlandığı bir deney tasarımı, anlamdaş yalın örgü tasarımı. devamı...
 • Düzlük Tasarı: Bezem kurulması, alıcı ve sestoplar devinimleri, kişilerin devinimleri, giriş ve çıkışlar gibi çeşitli çevirim çalışmalarının ayrıntılarını önceden saptamak amacıyla hazırlanan tasar. devamı...
 • Mıntıka Planı: Bk. bölgesel tasar devamı...
 • Dört özekli Tümlev: Özekleri dört ayrı çekin üzerinde olan öğecik yörüngeçlerinin çarpımıyla alınan tümlev. devamı...
 • Yerleşme Tasarı: Belli büyüklükte bir nüfûsun, bir yerleşim yerine nasıl yerleştirileceğini gösteren tasar. bkz. düzentasar. devamı...
 • Dizgesel Dördül: (Deneysel tasarım) Bir deney tasarımında işlemlerin aşağıdaki gibi belli bir sıraya göre düzenlenerek elde edildiği dördül :(…) devamı...

çevre Düzentasarı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.