çevre Etki Değerlendirmesi çed ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "çevre Etki Değerlendirmesi çed" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çevre Etki Değerlendirmesi çed" ne demek?

 1. Bir bölgede yapılması plânlanan fabrika, baraj, turistik tesis gibi yatırımların gerçekleştirilmesi sırasında ya da faaliyete geçmesinden sonra çevreye yapacağı her türlü etkilerin muhtemel sonuçlarının önceden hesaplanması işlemi.

çevre Etki Değerlendirmesi çed nedir? İlişkili sözcükler

 • çevresel Etki Değerlendirmesi: Belirli bir proje veya gelişmenin çevre üzerindeki sürekli veya geçici olası etkilerinin sosyal sonuçlarını saptamaya ve çeşitli çözümler üretmeye yönelik süreç. devamı...
 • Süreli Işlem: Borsada ve peşin işlemlerin tersine olarak önceden belirtilen bir sürenin bitiminden sonra ödenmek üzere yapılan alım ve satım işlemi. devamı...
 • Içlemsel Nesne: Bir düzgün deyimin içlemi olabilen nitelik ya da kavram.|| Günümüz mantığındaiçlemsel nesne şöyle de tanımlanır: a (ad içlemi) türünden içlemsel bir nesne, tamdurumlar kümesinden evrene yapılan bir izerge; p(önerme içlemi) türünden içlemsel bir nesne, tamdurumlar kümesinden doğruluk değerleri kümesine yapılan bir izerge; (…) türünden içlemsel bir nesne de (…) türündeniçlemsel nesnelerden oluşan sıralanmış diziler kümesini devamı...
 • Probable Cause: Muhtemel sonuç devamı...
 • Deneme Yanılma Yöntemi: Rasyona girecek yem maddelerine rasyonda ne kadar yer verileceğine; hayvanın kuru madde gereksinimini karşılayacak biçimde tesadüfi değerler verilmesi, daha sonra rasyonun besin madde ve enerji düzeyinin hesap edilmesi, sonuçlar gereksinim düzeyleriyle karşılaştırılarak gerekli düzeltmelerin deneme yanılma yoluyla hesaplanması, rasyon hesaplama. devamı...
 • örgütsel Dengelem: İşletmenin varlıkları ile birlikte gerçekleşen bir yıllık işlemlerin sonuçlarını kapsayan, işletmeler arasındaki bağlantılara ve eder dönüşümlerinin işletmenin varlığı ve sonuçları üzerindeki etkilerine yer veren dengelem. devamı...
 • Alıştırma Etkisi: Önceden uygulanan bir testle ilgili olarak edinilen deneyin, daha sonra uygulanan aynı ya da benzeri test sonuçları üzerindeki etkisi. devamı...
 • çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu: Çevresel etki değerlendirmesinde uygulanacaklar listesinde yer alan etkinlikler için hazırlanacak rapor. devamı...
 • Asit Deterjan Lignin Tayini: Yem örneğinde bitki hücre duvarı bileşiklerinden lignin miktarının hesaplanması işlemi. devamı...
 • Durumsal Bağlam: Bir gözlem ya da ölçme sürecinin sonuçlarını değişik doğrultu ve ölçülerde etkileyen, durumdan duruma değişen koşul ve etkilerin tümü. devamı...

çevre Etki Değerlendirmesi çed ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.