çevre kirliliği sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çevre kirliliği kelimesinin manası:

  1. Doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması, tahrip edilmesi sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde bozulması ve birtakım sorunların ortaya çıkması.
  2. Ekosistemlerde doğal dengeyi bozan ve insanlardan kaynaklanan ekolojik zararlardır
  3. Üretim ve tüketim etkinlikleri sonucu ortaya çıkan katı, sıvı veya gaz biçimindeki atıkların fiziksel ve biyolojik ortamı olumsuz yönde etkilemesi sonucu insanla, içinde yaşadığı doğal çevre arasındaki dengenin bozulması. krş. negatif dışsal ekonomiler

çevre kirliliği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları