çevre ülkeleri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çevre ülkeleri kelimesinin manası:

  1. Bağımlılık kuramına göre iktisadi gelişmeleri büyük ölçüde merkez ülkelerce belirlenen, biçimlendirilen ve sömürülen geri bıraktırılmış ülkeler. krş. az gelişmiş ülkeler, kuzey ülkeleri, güney ülkeleri

çevre ülkeleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları