çevrimsel bütçeleme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çevrimsel bütçeleme kelimesinin manası:

  1. Dönemler itibariyle bütçe denkliğini öngören bununla birlikte bütçenin her yıl denk olması gerekmediğini, ekonominin genişleme dönemlerinde bütçe fazlası, daralma dönemlerinde ise bütçe açığı politikalarının uygulanabileceğini öneren, Keynesçi yaklaşım doğrultusunda A.H. Hansen tarafından geliştirilen görüş.

çevrimsel bütçeleme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları