Cevşeni Kebır ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Cevşeni Kebır" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Cevşeni Kebır" ne demek?

 1. Büyük zırh. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (A.S.M.) vahiyle gelen en azim ve en mühim bir münacatın ismidir. Bu harika münacat, marifetullahda terakki eden bütün ariflerin münacatının fevkindedir. Bin hasiyeti olan ve bin Esma-i Hüsna’yı içine alan emsalsiz bir münacat-ı Peygamberiyedir. (Osmanlıca’da yazılışı: cevşen-i kebîr)

Cevşeni Kebır nedir? İlişkili sözcükler

 • Litany: Münacat: mukabele ile okunan dua nakarat, tekrar. Ayin, dualar etme devamı...
 • Invocation: Yalvarma, yakarma, dua Dua, niyaz, münacat devamı...
 • Yakarış: Yakarma işi veya biçimi, yakarı. Tanrı’dan bir şey dilemek amacıyla söylenen söz, dua, münacat. devamı...
 • Eyyub: (A.S.) : Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen İshak Aleyhisselam’ın oğlu olan Ays’ın evladından Eyyub Aleyhisselam, bir peygamber idi. Pek çok malı ve Şam tarafında çok mülkü vardı. Her makbul kulunu ve peygamberini Allah imtihana çektiği gibi onu da denedi. Cümle emlaki emvali elinden gitti. O yine şükretti. Hasta oldu, yine Rabbine şükrediyordu, sabrediyordu. Bedeninde yaralar açıldı, devamı...
 • Eyyub: (A.S.) : Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen İshak Aleyhisselam’ın oğlu olan Ays’ın evladından Eyyub Aleyhisselam, bir peygamber idi. Pek çok malı ve Şam tarafında çok mülkü vardı. Her makbul kulunu ve peygamberini Allah imtihana çektiği gibi onu da denedi. Cümle emlaki emvali elinden gitti. O yine şükretti. Hasta oldu, yine Rabbine şükrediyordu, sabrediyordu. Bedeninde yaralar açıldı, devamı...
 • Müsliman: (Selamet. den) İslam olan. İslam dininde bulunan, mü’min ve mütedeyyin olan. (Bak: Muhammed (A.S.M.), Mefhar, Münacat) devamı...
 • Müsliman: (Selamet. den) İslam olan. İslam dininde bulunan, mü’min ve mütedeyyin olan. (Bak: Muhammed (A.S.M.), Mefhar, Münacat) devamı...
 • Incomparable: Eşsiz, kıyaslanamaz, emsalsiz Kıyas kabul etmez devamı...
 • Ulül Azm: Kat’i azim sahibi, ciddiyet, sabır, sebat sahibi büyük zatlar, hususan peygamberler (Aleyhimüsselam). Başta Hz. Muhammed (A.S.M.), İsa, Musa, İbrahim, Nuh (A.S.).(Kur’an-ı Hakim ehl-i şuura imamdır. Cin ve inse mürşiddir. Ehl-i kemale rehberdir. Ehl-i hakikata muallimdir. Öyle ise, beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve kat’idir. Çünkü, cin ve ins münacatını ondan alıyor. Duasını ondan devamı...
 • Cevşenpuş: Zırhlı, zırh giyen. (Osmanlıca’da yazılışı: cevşen-pûş) devamı...

Cevşeni Kebır ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.