Chapter Eleven ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Chapter Eleven" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Chapter Eleven" ne demek?

 1. On Birinci Bölüm, bölüm XI, XI. bölüm, iflas; BirleşŸik Devletler’de iflas ile ilgili olan ve borç kurbanlarına şŸirketlerini yeniden düzenleme ve borçlarını ödemek için bir ödeme planı hazırlama olanağŸı veren yasa

Chapter Eleven nedir? İlişkili sözcükler

 • Ek ücret: Yasa ya da sözleşmeden kaynaklanan ve işveren tarafından işçinin ücretine yapılan her türlü ek ödeme. devamı...
 • Tiering: Katmanlar veya diziler halinde düzenleme işŸlemi; müşŸterilerin farklı fiyat ve kanalları olan çeşŸitli hizmet paketlerini seçebileceğŸi ödemeli televizyon operatörleri tarafından tekif edilen hizmet planı devamı...
 • Tiering: Katmanlar veya diziler halinde düzenleme işŸlemi; müşŸterilerin farklı fiyat ve kanalları olan çeşŸitli hizmet paketlerini seçebileceğŸi ödemeli televizyon operatörleri tarafından tekif edilen hizmet planı devamı...
 • Refund: ), (i.) alınmış parayı geri vermek, ödemek Tekrar para vermek devamı...
 • Prepay: Parasını önceden vermek, peşin ödemek Peşin ödemek, ön ödeme yapmak devamı...
 • Reorganizasyon: Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme. Yeniden düzenleme devamı...
 • Absolute Insolvency: Mutlak iflas, borçlarını ödemek için herhangi bir imkanının bulunmaması durumu devamı...
 • Defray: Ödemek, tediye etmek, vermek, tesviye etmek Ödemek, ödeme yapmak, masrafı karşŸılamak devamı...
 • Backgrounder: Arka plan bilgisi veren kimse, hükümet veya işŸ çevresinden resmî bir sözcünün bir durumla ilgili olarak basın mensuplarına arka plan bilgisi verdiğŸi gayriresmî basın toplantısı; arka plan bilgisi sağŸlayan rapor veya brifing devamı...
 • Keynes Planı: İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası değer taşıyan paralara istikrar kazandırılması ve ortak bir para biriminin oluşturulması sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla dış açıkla karşılaşacak ülkelere dış fazla veren ülkelerden gelecek fonlarla otomatik kredi vererek çok yanlı denkleştirmeyi sağlayacak ve bir dünya merkez bankası gibi çalışacak Uluslararası Kliring Birliği adı altında bir birliğin kurulmasını ve bunun gereği devamı...

Chapter Eleven ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.