chattel mortgage

“Chattel mortgage” terimi, taşınabilir kişisel mal varlıklarını teminat olarak kullanılan bir kredi anlaşmasını ifade eder. Bu terim, taşınabilir mal varlıkların (chattels) bir kredinin güvencesi olarak teminat gösterildiği bir finansman yöntemini tanımlar.

İşte chattel mortgage’ün bazı temel özellikleri:

 1. Teminat Olarak Chattels (Taşınabilir Mal Varlıklar):
  • Kredi alan kişi veya işletme, taşınabilir varlıklarını (örneğin, ekipman, araçlar, stoklar) kredi teminatı olarak kullanır.
 2. Güvence ve Kredi Koşulları:
  • Bu tür bir anlaşma, kredi şartlarına uyulmaması durumunda kredi verenin taşınabilir mal varlıkları ele geçirme hakkına sahip olduğu bir güvence sağlar.
 3. Taksitli Ödeme:
  • Kredi genellikle belirli bir süre içinde taksitler halinde geri ödenir. Ödeme tamamlandığında, güvence altına alınan mal varlıkların üzerindeki rehin kaldırılır.
 4. Hukuki Belgeleme:
  • Chattel mortgage işlemi, hukuki belgeler aracılığıyla kayıt altına alınır. Bu belgeler, tarafların haklarını, sorumluluklarını ve anlaşmanın detaylarını belirtir.

Chattel mortgage, genellikle işletmelerin ekipman veya araç alımları için kullanılan bir finansman seçeneğidir. Kredi almak isteyen bir işletme, bu mal varlıklarını teminat olarak gösterir ve bu şekilde kredi alabilir. Ancak, kredi şartlarına uyulmaması durumunda kredi verenin rehin hakkını kullanma yetkisi vardır.


Yayımlandı

kategorisi