cheer up ne demek

“Cheer Up” İfadesinin Kapsamlı Bir İncelemesi

Giriş

“Cheer up” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve “neşelenmek” veya “moralini düzeltmek” anlamına gelen bir deyimdir. Bu ifade, üzgün, moralsiz veya bunalmış hisseden birini cesaretlendirmek veya desteklemek için kullanılır. Bu makale, “cheer up” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımını, eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını kapsamlı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

“Cheer up” ifadesi, İngilizce’de aşağıdaki anlamlara gelir:

 • Neşelenmek, moralini düzeltmek
 • Daha iyimser veya mutlu olmak
 • Üzüntü veya moral bozukluğundan kurtulmak
 • Birini cesaretlendirmek veya desteklemek

Türkçe Anlamı

“Cheer up” ifadesinin Türkçe karşılığı “neşelenmek” veya “moralini düzeltmek”tir. Bu ifade, aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Üzüntü veya moral bozukluğundan kurtulmak
 • Daha iyimser veya mutlu olmak
 • Birini cesaretlendirmek veya desteklemek

Kullanımı

“Cheer up” ifadesi, genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Birisi üzgün, moralsiz veya bunalmış olduğunda
 • Birisi zor bir dönemden geçtiğinde
 • Birisi cesaretlendirmeye veya desteğe ihtiyaç duyduğunda

İfade, genellikle aşağıdaki gibi cümlelerde kullanılır:

 • “Cheer up, everything will be okay.” (Neşelen, her şey yoluna girecek.)
 • “Don’t be sad, cheer up!” (Üzülme, neşelen!)
 • “I’m here to cheer you up.” (Seni neşelendirmek için buradayım.)

Eş Anlamlılar

“Cheer up” ifadesinin eş anlamlıları şunlardır:

 • Brighten up (Neşelenmek)
 • Buck up (Kendini toparlamak)
 • Perk up (Canlanmak)
 • Lift up (Moralini yükseltmek)
 • Encourage (Cesaretlendirmek)

Zıt Anlamlılar

“Cheer up” ifadesinin zıt anlamlıları şunlardır:

 • Get down (Moralini bozmak)
 • Feel blue (Üzgün hissetmek)
 • Be depressed (Depresyonda olmak)
 • Be discouraged (Cesaretini kırmak)

Örnek Cümleler

“Cheer up” ifadesinin kullanıldığı örnek cümleler şunlardır:

 • “I know you’re feeling down, but cheer up, things will get better.” (Moralinin bozuk olduğunu biliyorum, ama neşelen, her şey daha iyi olacak.)
 • “Don’t worry about the test, just cheer up and do your best.” (Sınav için endişelenme, sadece neşelen ve elinden geleni yap.)
 • “I’m so glad you’re here to cheer me up.” (Beni neşelendirmek için burada olduğun için çok mutluyum.)

Sonuç

“Cheer up” ifadesi, İngilizce ve Türkçe’de yaygın olarak kullanılan ve “neşelenmek” veya “moralini düzeltmek” anlamına gelen bir deyimdir. Bu ifade, üzgün, moralsiz veya bunalmış hisseden birini cesaretlendirmek veya desteklemek için kullanılır. “Cheer up” ifadesinin eş anlamlıları arasında “brighten up”, “buck up” ve “perk up” bulunurken, zıt anlamlıları arasında “get down”, “feel blue” ve “be depressed” bulunur. Bu ifade, günlük konuşmalarda ve yazılarda yaygın olarak kullanılır ve birini neşelendirmek veya desteklemek için etkili bir yoldur.


Yayımlandı

kategorisi