Chief Executive Officer ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Chief Executive Officer" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Chief Executive Officer" ne demek?

 1. İcra Kurulu BaşŸkanı, CEO, Yönetim Kurulu BaşŸkanı, bir şŸirket veya büyük bir teşŸkilatın en tepe yöneticisi, genel müdür

Chief Executive Officer nedir? İlişkili sözcükler

 • Genel Sekreter: Bazı kamu kuruluşlarında, siyasi partilerde veya büyük özel kuruluşlarda yönetim işlerini yürüten görevli, genel yazman, umumi kâtip. devamı...
 • Farklılaştırılmış Hiyerarşik Yönetim: Geleneksel hiyerarşiye bağlı olmaksızın toplam kalite yönetim stratejilerinin dikkate alınarak yöneticilerin birlikte çalıştığı bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi yönetim, çoklu yönetim, etnik yönetim devamı...
 • Etnik Yönetim: Bir ülkede geçerli olan yönetim stratejilerinin diğer ülkelerlerde de geçerli olduğu ilkesinin benimsendiği bir tür çok uluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi yönetim, çoklu yönetim, farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim devamı...
 • Presbytery: Kilisede yalnız papazların girebildiği perdeli veya kapalı kısım Presbiteryen kiliselerinde yö- netim kurulu. devamı...
 • Etnik Merkezli Yönetim: Bir ülkede geçerli olan yönetim stratejilerinin diğer ülkelerlerde de geçerli olduğu ilkesinin benimsendiği bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi merkezli yönetim, çok merkezli yönetim, hiyerarşi dışı yönetim devamı...
 • Coğrafi Yönetim: Ana ülke milliyeti egemen olmaktan çıkartılarak yöneticilerin ülke kökenine bakmaksızın yönetimin tamamen evrenselleştirildiği etnik ve çoklu yönetim stratejilerinin karışımı olan bir tür çok uluslu şirket yönetim modeli. krş. çoklu yönetim, etnik yönetim, farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim devamı...
 • Yerel Yönetim: İl, belediye veya köy halkının oradaki ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları oradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi, mahallî idare. 1 – Özeksel yönetimin dışında, yerel bir devamı...
 • Kipsel Yönetici: Zorunluluk ile olanaklılık yöneticisi ya da bunlar yardımyla tanımlanan doğrusal olmayan n-li eklem. Krş.. sıkı gerektirme, sıkı karşılıklı gerektirme, olanaksızlık yöneticisi, birlikte olanaklilik yöneticisi Örn. ?, . Genel olarak yönetici. devamı...
 • Charles Weng: “Computer Associates (Bilgisayar MeslektaşŸları)” uluslararası şŸirketinin Yönetim Kurulu BaşŸkanı ve Genel Müdürü devamı...
 • Yerel Yönetim Birimi: Yerinden yönetim kuruluşlarından herbiri. Ülkemizde, il, kent yönetimi ve köy gibi yönetim birimleri, bkz. yerel yönetim. devamı...

Chief Executive Officer ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.