chief rabbinate sözlük anlamı nedir?

Sözlükte chief rabbinate kelimesinin manası:

  1. HahambaşŸılık, bir devlette Musevilik dininin en yüksek mertebe dinî organı

chief rabbinate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları