Cholagogic ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Cholagogic" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Cholagogic" ne demek?

 1. Öd/Safra salgısını artıran (Tıp)

Cholagogic nedir? İlişkili sözcükler

 • Sindirici Ilaç: Mide mukozasındaki bezler tarafından salgılanan hidroklorik asit ve pepsin ayrıca amilaz, lipaz ve tripsinle karaciğer tarafından safra içinde salgılanan safra asitlerinin dışarıdan verilen ilaç biçimi, dijestan. devamı...
 • Safra Taşı: Genellikle safra kesesinde veya safra kanallarında kolesterol, safra pigmentleri, safra tuzlan, kalsiyum tuzları ve proteinli bir matriksten oluşan sarımtırak-siyah veya yeşilimtırak renkte tek veya çok sayıda sert kitle, kolelit. Safra kanallarını tıkayarak sarılığa yol açabilir, büyük safra taşları safra kesesi mukozasında basınç nekrozuna, ülserlere ve yangısal değişikliklere, safra duktuslarında yerel genişlemelere ve divertikülüme neden olur. devamı...
 • Pankreozimin: Bk. kolesitokinin İnce bağırsak çeperinden salgılanan, safra kesesini ve safra yollarını doğrudan etkileyerek büzücü etki gösteren bir enzim, kolesistokinin. devamı...
 • Cholagogue: Kolagog Safra salgısının artmasına sebep olan (Tıp) devamı...
 • Kolinerjik Sinirler: (Yun. chole: safra; ergon: iş) Salgıladıkları asetilkolinle efektör organları uyaran sinirler. devamı...
 • Akoli: Bağırsaklarda safranın bulunmadığı patolojik durum Safra salgısının yapılamaması veya yokluğu. devamı...
 • Karaciğer Karsinoidi: Karaciğerde intrahepatik safra kanallarında, safra kesesinde ve ekstrahepatik safra kanallarında biçimlenen ve nöroendokrin hücrelerden köken alan, metastaz ve invazyon yeteneği yüksek tümörlerin genel adı. devamı...
 • Sekresyon: Salgı Bk. salgı, salgılama Salgı devamı...
 • Gallstones: Safra TaşŸı.Safra kesesi ve safra kanallarında oluşŸan,Kolestrol veya bilirubinden yapılmışŸ katı kütle veya taşŸ. devamı...
 • Tıkanma Sarılığı: Safra yapıldıktan sonra safra kanallarının dıştan bir baskıya uğramasıyla veya safrayı bağırsaklara akıtan kanalın tıkanmasıyla oluşan sarılık, retensiyon sarılığı, mekanik sarılık, obstruksiyon ikterusu, obstruktif ikterus, prehepatik ikterus, retensiyon ikterus, durgunluk sarılığı. Genellikle ductus choledochus’un tıkanmasıyla safra akışının engellenmesi sonucu oluşur. devamı...

Cholagogic ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.