Chondrichthyes ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Chondrichthyes" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Chondrichthyes" ne demek?

 1. Kıkırdaklı balıklar.

 2. <l

Chondrichthyes nedir? İlişkili sözcükler

 • çeneli Ağızlılar: (Yun. gnathos: çene; stoma: ağız) Bazı hayvan sınıflandırmalarına göre, omurgalılar (Vertebrata) dalına giren, kemikli ve kıkırdaklı balıklar gibi çeneleri olan balıkların içinde bulunduğu bir üst sınıf. devamı...
 • Chondrichtyes: Bk. kıkırdaklı balıklar devamı...
 • Osteichthyes: (Yun. osteon: kemik; ikhthys: balık) Chondrostei (kıkırdaklı kemikli balıklar), holostei (ilkel kemikli balıklar) ve teleostei (kemikli balıklar) takımlarını içine alan, iskeletleri az ya da çok kemikleşmiş, vücutlarında daima deriye gömülü olarak sikloyit, ktenoyit ya da ganoyit şeklinde kemik pullar bulunan, hem çiti hem de tek yüzgeçlere sahip, bazı sınıflandırmalara göre sınıf, bazılarına göre üst takım. devamı...
 • Chondrostei: Bk. kıkırdaklı kemikli balıklar Kıkırdaklı kemikli balıklar. devamı...
 • Mersin Balıkları: Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı. (Yun. chondros: kıkırdak; osteon: kemik) Balıklar (Pisces) sınıfının, tükel ağızlılar (Teleostomi) alt sınıfından, iskeletleri kıkırdaklı, vücutları çıplak ya da kemik plâkalarla örtülü, başları devamı...
 • Dikenli Keler: Keler balıkları (Squatinidae) ailesinden, 130 cm uzunluğa ulaşabilen, sırtın ortasından kuyruğa doğru uzanan bir sıra spina taşıyan, Akdeniz’de dağılım gösteren kıkırdaklı bir balık türü. devamı...
 • Enchondroma: Kıkırdaklı ur. Enkondrom, kıkırdaklı ur (Tıp) devamı...
 • Yıldız Omurlular: Omurgalı hayvanlardan balıklar sınıfının köpek balıklar takımının bir alt sınıfı. (Yun. aster: yıldız; sphondylos: omur) Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımından, omurda merkez ışın biçiminde uzanan kireçleşmiş bir kıkırdağı devamı...
 • Testere Balığıgiller: Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh Örnek: Bu işin içyüzünü dostlarımızın bize gösterdikleri telgraf haberlerinden yeter bir vuzuh ile öğrenmekte gecikmemiştik. Y. K. Karaosmanoğlu Gövdesi basık, ağzı testere biçiminde, örnek cinsi testere balığı olan bir köpek balığı familyası. devamı...
 • örtülü Omurlular: Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımından, omurlarında kat kat kireçleşmiş çemberler bulunan, vücutları yassı, göğüs yüzgeçleri büyük, bazen kuyruğa doğru iki küçük sırt yüzgeci bulunan türleri olan bir alt takım. devamı...

Chondrichthyes ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.