cibril hadisi nedir

Cibril Hadisi: İslam’ın Temel İnançlarını Özetleyen Hadis

Cibril hadisi, İslam’ın temel inançlarını özetleyen ve Hz. Muhammed’e Cebrail tarafından iletilen bir hadistir. Bu hadis, İslam’ın altı temel inancı olan Allah’a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman ve kadere iman konularını ele almaktadır. Cibril hadisi, Hz. Muhammed’in Medine’de bulunduğu dönemde, hicretin 2. yılında meydana gelmiştir.

Cibril Hadisinin Konusu

Cibril hadisi, Hz. Muhammed’in mescidde otururken Cebrail’in kendisine gelmesiyle başlar. Cebrail, Hz. Muhammed’e “İman nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna iman etmektir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “İslam nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Allah’a teslim olmak, O’na ibadet etmek ve O’nun emirlerine uymaktır.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “İhsan nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Her ne kadar O’nu görmesen de, O seni görmektedir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Kıyamet nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Kıyamet, dünyanın sonu ve insanların hesap vermek üzere Allah’ın huzuruna çıkacağı gündür.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Cennet nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Cennet, Allah’ın mümin kullarına verdiği ebedi mutluluk yurdudur.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Cehennem nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Cehennem, Allah’ın kafir kullarına verdiği ebedi azap yurdudur.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Şefaat nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Şefaat, Allah’ın izniyle birinin günahlarının bağışlanması için başka birinin dua etmesidir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Dua nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Dua, kulun Allah’a yalvarması ve O’ndan istekte bulunmasıdır.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Zikir nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Zikir, Allah’ı anmak ve O’nu yüceltmektir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Sabır nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Sabır, zorluklara ve sıkıntılara göğüs germektir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Şükür nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Şükür, Allah’ın nimetlerine karşı minnettar olmak ve O’na teşekkür etmektir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Rıza nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Rıza, Allah’ın takdirine razı olmak ve O’nun verdiği her şeye boyun eğmektir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Tevbe nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Tevbe, günahlardan pişman olmak, onları terk etmek ve bir daha yapmamaya karar vermektir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “İstiğfar nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “İstiğfar, Allah’tan günahların bağışlanmasını dilemektir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Namaz nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Namaz, kulun Allah’a ibadet etmek için belirli vakitlerde kıldığı bir ibadettir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Zekât nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Zekât, zengin Müslümanların mallarının belirli bir kısmını fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine vermesidir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Oruç nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Oruç, Müslümanların belirli günlerde yemek, içmek ve cinsel ilişkiden uzak durmasıdır.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Hac nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Hac, Müslümanların belirli zamanlarda Mekke’ye giderek Kâbe’yi tavaf etmesi ve diğer ibadetleri yerine getirmesidir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Cihad nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Cihad, Allah yolunda savaşmak ve İslam’ı yaymak için mücadele etmektir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Emr-i bil-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Emr-i bil-ma’ruf, iyiliği emretmek, nehy-i ani’l-münker ise kötülükten sakındırmaktır.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “İlim nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “İlim, Allah’ı ve yaratıklarını tanımak ve onlarla ilgili bilgileri öğrenmektir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Hikmet nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Hikmet, ilmi doğru bir şekilde kullanmak ve onu hayırlı işlerde değerlendirmektir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Amel nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Amel, Allah’ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktır.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Niyet nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Niyet, bir işi yaparken Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlamaktır.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “İhlas nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “İhlas, bir işi sadece Allah için yapmak ve hiçbir karşılık beklememektir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Muhabbet nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Muhabbet, Allah’ı ve O’nun yarattıklarını sevmektir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Şefkat nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Şefkat, başkalarının acılarını hissetmek ve onlara yardım etmektir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Merhamet nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Merhamet, başkalarının hatalarını affetmek ve onlara karşı anlayışlı olmaktır.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Adalet nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Adalet, herkese hak ettiğini vermek ve zulmetmekten kaçınmaktır.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Eşitlik nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Eşitlik, herkese aynı hakları ve fırsatları vermektir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Özgürlük nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Özgürlük, insanların kendi hayatlarını istedikleri gibi yaşayabilmesidir.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Barış nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Barış, insanların birbirleriyle uyum içinde yaşaması ve çatışmalardan uzak durmasıdır.” diye cevap verir. Cebrail, Hz. Muhammed’in cevabını tasdik eder ve “Sevgi nedir?” diye sorar. Hz. Muhammed, “Sevgi, baş


Yayımlandı

kategorisi