çiçek Tahtakuruları ne demek?

Türkçe sözlüklerde "çiçek Tahtakuruları" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çiçek Tahtakuruları" ne demek?

 1. Çoğunlukla çiçeklerde oturan ve başka böcek çeşitlerini yiyerek geçinen yarımkanatlılar familyası. (İnsanlardan kan emme eğilimi gösteren türleri de vardır.)

çiçek Tahtakuruları nedir? İlişkili sözcükler

 • öpücü Tahtakuruları: Sokması büyük ağrı veren ve Şagaz hastalığını bulaştırıcı olarak ayrıca önem taşıyan, kan emici yarımkanatlılar familyası. devamı...
 • Nemçeker: Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop. Havadaki nemi emme özelliği olan, higroskopik. devamı...
 • Ekşi Yonca: Ekşi yoncagillerden, çok yıllık otsu bitki (Oxalis acetosella). Ekşi yoncagiller familyasından, yüksek oranlarda çözünebilir formda oksalat içeren ve genç geviş getirenlerde ve atlarda hipokalsemi sonucu ölümlere veya böbreklerde oksalat taşlarına devamı...
 • Kürekayaklılar: Pelikanları, karabatakgilleri içine alan kuşlar takımı. Balıklarda ve omurgasız öbür su hayvanlarında asalak yaşayan, ufak boylu kabuklular takımı. (Özgür türleri bulunduğu gibi, dişi sırtından geçinen erkekleri, Medine kurduna ve akciğer devamı...
 • Tahtakuruları: Yarım kanatlılardan, pis kokulu, kan emici böcekler topluluğu. Yarımkanatlılardan, genellikle pis kokulu ve kan emici böcekler topluluğu; değişikkanatlılar. a. bk. yataktahtakuruları. devamı...
 • Kımıl: Yarım kanatlılardan, sap, çiçek, yaprak ve başakları emerek veya yiyerek ekin hastalığına yol açan, vücudu kalkana benzeyen zararlı bir böcek (Aelia rostrata). Eklem bacaklılar (Insecta) sınıfının, hortumlu böcekler (Rhynchota) takımının, devamı...
 • Yanyüzergiller: (Yun. pleura: yan; nektos: yüzen) Balıklar (Aves) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, yumurtadan çıkan yavruların vücuttan simetrili, büyüyünce gözün biri yukarı doğru yer değiştiren ve vücut yassılaşarak simetrisiz bir yapı gösteren, kuma gömülen ve gözlerinin bulunduğu bölge üste gelen, dünyanın her tarafına yayılmış, dil balığı (Solea vulgaris) ve kalkan balığı devamı...
 • Dışalım Eğilimi: Ortalamadışalım eğilimi ve marjinaldışalım eğilimi olarak tanımlanan, dışalımla milli gelir arasındaki ilişkiyi gösteren katsayı. devamı...
 • Dokumacıkuşugiller: (Ploceidae), (Lât. ploceus = dokumacı kuşu) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının öz-ötücüler (Oscines) üst-familyasına giren (bk.) bir familyası. Gagaları koni biçiminde ve kuvvetlidir. 250 den fazla türü vardır. Tohum ve böcek yerler. Kap dokumacı kuşu (Ploceus capensis), Filipin dokumacı kuşu (P. philippinus) türleri iyi bilinir (bk.). devamı...
 • Düğün çiçeğigiller: İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya. Yaprakları parçalı ve karşılıklı dizilişli, çanak ve taç yaprakları beş parçalı, ışınsal ya da bilateral simetrili, aken ya da folikül devamı...

çiçek Tahtakuruları ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.