çift omurlular sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çift omurlular kelimesinin manası:

  1. (Yun. diploos: çift; sphondylos: omur) Balıklar (Pisces) sınıfının, keski solungaçlılar (Elasmobranchii) alt sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımından, her omurda ya iki sentrum bulunan ya da her sentrumun içinde gelişmiş bir iç sentrumu olan, 6-7 tane solungaç yarıklı, sırt ve amis yüzgeçleri birer tane olan türlere sahip bir alt takım.
  2. Köpek balıklarından her omurda ya iki sentrum bulunan veya her sentrumun içinde gelişmiş bir iç sentrumu olan, 6

çift omurlular ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları