çift parmaklılar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çift parmaklılar kelimesinin manası:

  1. Memelilerin öküz, koyun gibi parmakları çift olan takımı.
  2. (Yun. artios: çift; daktylos: parmak) Memeliler (Mammalia) sınıfının. etenliler (Placentalia) alt sınıfının, toynaklılar (Ungulata) üst takımından, ön ve art ayakları 2 ya da 4 olmak üzere daima çift sayıda parmak taşıyan, başparmakları körelmiş, geviş getirenler (Ruminantia) ve geviş getirmeyenler (Nonruminantia) olmak üzere iki alt takımı olan bir takım.

çift parmaklılar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları