Cihanşinas ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Cihanşinas" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Cihanşinas" ne demek?

 1. Dünyayı tanımış, her şeyi yerli yerinde bilen (kimse)

  Örnek:

  Hemşirem, bilmem tanır mısınız, cihanşinas bir kadındır. M. Ş. Esendal

Cihanşinas nedir? İlişkili sözcükler

 • Cihanşümul: Evrensel, üniversal Örnek: Cihanşümul ve insani sanat gururu herkese aittir. F. R. Atay Cihan vüs’atinde, dünya çapında, cihanı alakadar eden. Dünyayı kaplayan. (Osmanlıca’da yazılışı: cihan-şümûl) devamı...
 • Nimetşinas: İyilikbilir (kimse). Kendisine yapılan iyiliği bilip unutmayan. (Osmanlıca’da yazılışı: ni’met-şinas) devamı...
 • Cihan: Evren, âlem Örnek: Yunus gibi yüzü kara, cihana gelmiş var mıdır? Yunus Emre Dünya Örnek: Yurtta sulh, cihanda sulh. Atatürk 1. dünya, alem, kainat, yeryüzü, yerküresi. 2. dünyada yaşayan insanların tümü. cihan ara begüm: hint-türk hükümdarı şahcihan ile adına taç mahal’in yapıldığı mümtaz mahal’in kızı. dindarlığı ve ihlaslı oluşu sebebiyle “zamanın fatıması” olarak anıldı. devamı...
 • Dinç: Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana Örnek: Kısa kesilmiş çember sakallı, iri ağızlı, yetmişlik, dinç bir ihtiyar. M. Ş. Esendal Gücü ve sağlık durumu yerinde (kimse). gücü kuvveti yerinde devamı...
 • Marufi Cihan: Dünyaca tanınan ve meşhur. Cihanın bildiği. (Osmanlıca’da yazılışı: ma’ruf-i cihân) devamı...
 • Matmahı Cihanı: Bütün herkese ait tamah olunan ve büyük istekle üzerine bakılan şey. (Osmanlıca’da yazılışı: matmah-ı cihanî) devamı...
 • Ahterşinas: Yıldız ilmi ile uğraşan. Müneccim. (Osmanlıca’da yazılışı: ahter-şinas) devamı...
 • Hatırşinas: Saygılı, hatır sayan, hatır kırmayan. Gönül alıcı, hatır alıcı. (Osmanlıca’da yazılışı: hatır-şinas) devamı...
 • şinas: anlayan, tanıyan, bilen devamı...
 • Lugatşinas: İyi lügat bilen. devamı...

Cihanşinas ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.