çıkarım Kuralı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "çıkarım Kuralı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çıkarım Kuralı" ne demek?

 1. (…) || Krş.. ilkelçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, geçerli çıkarım kuralları kümesi,çıkarım kuralı örneği, ilkçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, giriş kuralı, çıkış kuralı, ayırma kuralı, ikilem, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı,niceleyici değillemesi, mantıksalçıkarım kuralı. Örn. (…)

çıkarım Kuralı nedir? İlişkili sözcükler

 • çıkış Kuralı: (…) Krş.. ayırma kuralı, çifte değilleme, niceleyici değillemesi, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı, zorunlulukçıkış kuralı. devamı...
 • çıkış Kuralı: (…) Krş.. ayırma kuralı, çifte değilleme, niceleyici değillemesi, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı, zorunlulukçıkış kuralı. devamı...
 • Giriş Kuralı: Öncülleri bir mantıksal değişmezi kapsamayıp sonucu bu değişmezi kapsayan çıkarım kuralı. Eklemlerin giriş kuralları şöyledir: (…) Krş.. tikel niceleyiciningiriş kuralı, tümel niceleyiciningiriş kuralı, olanaklılıkgiriş kuralı. devamı...
 • Mantıksal çıkarım Kuralı: Mantıksal önerme kalıplarına ilişkin çıkarım kuralı. || Örn. (…) devamı...
 • Geçerli çıkarım Kuralları Kümesi: Bir mantıksal dizgenin çıkarım kuralları kümesinin geçerli olması, bu dizgedeki bütün kanıtlanır çıkarımların geçerli olması demektir. devamı...
 • Mantıksal Ilksav: Geçerli bir mantıksal dizgede mantıksal, ilkel, öncülsüz bir çıkarım kuralının örneği olan sözedilen dil önermesi. || Krş.. çıkarım kuralı örneği,öncülsüz çıkarım kuralı. devamı...
 • Mantıkça Kapalı önermeler Kümesi: Tüm mantıksal sonuçlarını kapsayan önermeler kümesi. || Örn. Geçerli önermelerin tümünden oluşan küme mantıkça kapalı olduğu gibi, herhangi bir önerme kümesinin mantıksal sonuçlar kümesi de mantıkça kapalıdır. devamı...
 • Mantıksal Ilksav Kalıbı: Bir biçimsel dizgede, öncülsüz ilkel geçerli çıkarım kuralı. || Örn. Doğrusal eklemler mantığına ilişkin Hilbert-Ackermann mantıksal ilksav kalıpları (…) devamı...
 • Gevşek Geçerli çıkarım: Sıkı geçerli olmamakla birlikte belli varlıksal öndayanakların gerçekleşmesi kaşuluyla geçerli olan tasımsal çıkarım. || Örn. SaP.*.SiP biçimindeki çıkarımlar gevşek geçerlidir; çünkü S terimi boş küme olarak yorumlandığında SaP doğru ama SiP yanlış olup; S boş olmayan bir küme ile yorumlandığında SaP doğru ise SiP de doğru olur. devamı...
 • çıkarım Kuralı örneği: Bir çıkarım kuralının ilişkin olduğu çıkarım kalıbının (kuralın öngördüğü koşulu yerine getiren) herhangi bir örneği. || Örn. (…) devamı...

çıkarım Kuralı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.