çıktı Esnekliği ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "çıktı Esnekliği" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çıktı Esnekliği" ne demek?

 1. Faktörlerde aynı zamanda ortaya çıkan oransal değişmelere karşı üretimin gösterdiği oransal duyarlılık. Bu esneklik, homojen üretim fonksiyonlarında üretimin üretim faktörlerine olan esneklik katsayıları toplamına eşit olup ölçeğe göre getiriyi gösterir.

çıktı Esnekliği nedir? İlişkili sözcükler

 • Faktör Ikame Esnekliği: Üretim faktörleri oranlarındaki oransal değişmenin, marjinal teknik ikame oranındaki oransal değişmeye oranı biçiminde hesaplanan ve üretim faktörlerinin birbirlerinin yerine kullanılabilme gücünü gösteren katsayı. krş. marjinal teknik ikame oranı devamı...
 • Sunum Fiyat Esnekliği: Bir malın sunum miktarındaki oransal değişmenin o malın fiyatındaki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı, diğer bir deyişle bir malın fiyatında ortaya çıkan oransal değişmeye sunumun gösterdiği duyarlılık. krş. istem fiyat esnekliği devamı...
 • Işlendirme Esnekliği: Toplam işlendirmedeki oransal değişmenin milli gelirdeki oransal değişmeye büyüme oranı oranını gösteren katsayı, diğer bir deyişle milli gelirdeki oransal değişmeye toplam işlendirmenin gösterdiği duyarlılık. devamı...
 • Bekleyiş Esnekliği: Bir değişkenin beklenen değerindeki oransal değişmenin, şimdiki değerindeki oransal değişmeye oranı. devamı...
 • çapraz Fiyat Esnekliği: Bir malın istem miktarındaki oransal değişmenin bir başka malın fiyatındaki oransal değişmeye oranı. krş. ikame mallar, tamamlayıcı mallar devamı...
 • ücret Esnekliği: Ücreti bir isteklendirme aracı olarak kullanarak verimi ve kârlılığı artırmayı amaçlayan firmaların, ücret yapısı ve düzeyini, değişen işgücü piyasasına ve karmaşık piyasa ekonomisi koşullarına göre uyarlayabilme serbestisi. krş. işlevsel esneklik, sayısal esneklik devamı...
 • ücret Esnekliği: Ücreti bir isteklendirme aracı olarak kullanarak verimi ve kârlılığı artırmayı amaçlayan firmaların, ücret yapısı ve düzeyini, değişen işgücü piyasasına ve karmaşık piyasa ekonomisi koşullarına göre uyarlayabilme serbestisi. krş. işlevsel esneklik, sayısal esneklik devamı...
 • ücret Esnekliği: Ücreti bir isteklendirme aracı olarak kullanarak verimi ve kârlılığı artırmayı amaçlayan firmaların, ücret yapısı ve düzeyini, değişen işgücü piyasasına ve karmaşık piyasa ekonomisi koşullarına göre uyarlayabilme serbestisi. krş. işlevsel esneklik, sayısal esneklik devamı...
 • Dışalım Gelir Esnekliği: Dışalımdaki oransal bir değişmenin milli gelirdeki oransal değişmeye oranı, diğer bir deyişle milli gelirde ortaya çıkan değişmeye dışalımın duyarlılığını gösteren katsayı. devamı...
 • Girdi çıktı Akım Tablosu: N tane kesim ve her kesimin hem çıktı üreticisi hem de girdi tüketicisi olduğu varsayımları altında, herhangi bir kesimin sırasına ait elemanların, o kesimin belli bir dönem içinde yaptığı üretimin diğer kesimlere dağılımını; sütûn elemanlarının ise aynı kesimin üretim yapabilmek için diğer kesimlerden aldığı çıktıları gösterdiği durumda, ekonomide üretilen bütün mal ve hizmetleri ve bunların devamı...

çıktı Esnekliği ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.