çile sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çile kelimesinin manası:

  1. Zahmet, sıkıntı
    Örnek: Dargınlık insanların bütün ömrünü dolduran bir çile, bir ezadır. R. H. Karay
  2. Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem.
  3. İpek, yün, pamuk vb. her türlü iplik demeti.
  4. Yay kirişi.
  5. l. zevk ve sefadan el çekerek kuytu bir yerde yapılan 40 günlük ibadet. 2. eziyet, sıkıntı. 3. ibrişim, yün vs. demeti.
  6. Eziyet. Sıkıntı.

çile ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları