cılız sözlük anlamı nedir?

Sözlükte cılız kelimesinin manası:

  1. Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
    Örnek: Hanın sahibi cılız bir adamdı. S. F. Abasıyanık
  2. Güçsüz, sönük (ışık).
  3. Basit, değersiz, önemsiz
    Örnek: Mimaride cılız eserler vücuda geliyordu. B. Felek

cılız ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları