cimri kelimesinin eş anlamlısı nedir

Cimri Kelimesinin Eş Anlamlısı: Tutumlu

Cimri kelimesi, genellikle parayı veya diğer kaynakları harcama konusunda aşırı dikkatli veya isteksiz olan bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Bu kelime, genellikle olumsuz bir çağrışım taşır ve cimri kişiler genellikle bencil, açgözlü ve cimri olarak görülür. Ancak, cimri kelimesinin eş anlamlısı olan tutumlu kelimesi, daha olumlu bir çağrışım taşır. Tutumlu kişiler, kaynaklarını dikkatli bir şekilde kullanır ve gereksiz harcamalardan kaçınırlar. Bu nedenle, tutumlu kişiler genellikle akıllı, tedbirli ve sorumlu olarak görülür.

Cimri ve Tutumlu Kişilerin Özellikleri

Cimri kişiler, genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Parayı veya diğer kaynakları harcama konusunda aşırı dikkatli veya isteksizdirler.
 • Gereksiz harcamalardan kaçınırlar.
 • Genellikle bencil, açgözlü ve cimri olarak görülürler.

Tutumlu kişiler ise, genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Kaynaklarını dikkatli bir şekilde kullanırlar.
 • Gereksiz harcamalardan kaçınırlar.
 • Genellikle akıllı, tedbirli ve sorumlu olarak görülürler.

Cimri ve Tutumlu Kişilerin Davranışları

Cimri kişiler, genellikle aşağıdaki davranışları sergilerler:

 • Parayı veya diğer kaynakları harcama konusunda aşırı dikkatlidirler.
 • Genellikle indirimli ürünleri tercih ederler.
 • Gereksiz harcamalardan kaçınırlar.
 • Genellikle başkalarına borç vermezler.
 • Genellikle başkalarından borç almazlar.

Tutumlu kişiler ise, genellikle aşağıdaki davranışları sergilerler:

 • Kaynaklarını dikkatli bir şekilde kullanırlar.
 • Gereksiz harcamalardan kaçınırlar.
 • Genellikle indirimli ürünleri tercih ederler.
 • Genellikle başkalarına borç verirler.
 • Genellikle başkalarından borç almazlar.

Cimri ve Tutumlu Kişilerin Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Cimri kişilerin olumlu yönleri şunlardır:

 • Genellikle tasarruf yapma konusunda iyidirler.
 • Genellikle borçlanmazlar.
 • Genellikle mali açıdan güvenlidirler.

Cimri kişilerin olumsuz yönleri şunlardır:

 • Genellikle bencil ve açgözlü olarak görülürler.
 • Genellikle başkalarına yardım etmezler.
 • Genellikle başkalarıyla paylaşmazlar.

Tutumlu kişilerin olumlu yönleri şunlardır:

 • Genellikle akıllı, tedbirli ve sorumlu olarak görülürler.
 • Genellikle tasarruf yapma konusunda iyidirler.
 • Genellikle borçlanmazlar.
 • Genellikle mali açıdan güvenlidirler.
 • Genellikle başkalarına yardım ederler.
 • Genellikle başkalarıyla paylaşırlar.

Tutumlu kişilerin olumsuz yönleri şunlardır:

 • Bazen aşırı cimri olarak görülebilirler.
 • Bazen başkalarına yardım etmekten kaçınabilirler.
 • Bazen başkalarıyla paylaşmaktan kaçınabilirler.

Sonuç

Cimri ve tutumlu kişiler, kaynaklarını kullanma biçimleri açısından farklılık gösterirler. Cimri kişiler, genellikle parayı veya diğer kaynakları harcama konusunda aşırı dikkatli veya isteksizdirler. Tutumlu kişiler ise, genellikle kaynaklarını dikkatli bir şekilde kullanır ve gereksiz harcamalardan kaçınırlar. Cimri kişiler genellikle bencil, açgözlü ve cimri olarak görülürken, tutumlu kişiler genellikle akıllı, tedbirli ve sorumlu olarak görülür.


Yayımlandı

kategorisi