çırak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çırak kelimesinin manası:

  1. Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
    Örnek: Bu çocuğu sekiz yaşındayken, araba boyacısına çırak vermişler. S. F. Abasıyanık
  2. Dükkânda ayak işlerine bakan kimse
    Örnek: Ekseriya bahçıvan, uşak, bakkal çırağı ile karşılaşırdım. R. H. Karay
  3. Saray, daire vb. büyük yerlerde yıllarca hizmet ettikten sonra geçimi sağlanarak başka yerde yaşamasına izin verilen kimse.
  4. Mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları iş süreci içerisinde öğrenmek üzere bir usta yanında çalışan işçi.
  5. Gölge oyunu'nda gerginin hazırlanmasını, oynanacak oyunun tasvirlerini seçip sıraya koymak görevini yapan yardımcı kişi.

çırak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları