çırpıntılı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "çırpıntılı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çırpıntılı" ne demek?

 1. Ufak ve oynak dalgalı (deniz)

  Örnek:

  Balıkçı kayıkları, çırpıntılı, çıplak denize açılıyor. R. H. Karay

çırpıntılı nedir? İlişkili sözcükler

 • çırpıntı: Çırpınma. Suların ufak ve oynak dalgalarla kaynaşması. devamı...
 • Oynaklık: Oynak olma durumu. Oynakça davranış Örnek: Kadınlarında ne bir oynaklık, erkeklerinde ne bir haşarılık. R. H. Karay devamı...
 • çakıl Taşı: Deniz kıyılarında veya derelerde suyun aşındırması ile sivrilikleri kaybolmuş, toparlak veya badem biçiminde ufak bir taş türü, çakıl Örnek: Kavisli yollarına kakılmış, beyazlı siyahlı çakıl taşları henüz sulanmış. R. H. Karay devamı...
 • Kumul: Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi, eksibe. Çöl gibi, geniş ve kaim kum örtüsüyle kaplı, kuru ve çıplak alanlarda rüzgârların oluşturduğu, sanki devinimi durmuş dalgalı deniz yüzünü andıran, devamı...
 • Daylak: Dişi deve. Çıplak Örnek: Develer daylak / Sevenler aylak / Sen kimin yârisin / Her yanın oynak. Halk türküsü Sakalı, bıyığı çıkmamış delikanlı. devamı...
 • Yırtıkça: Girişken, becerikli. Hafifmeşrep, oynak, cazibeli Örnek: Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde. H. Taner devamı...
 • Denkleşme Akıntısı: İki deniz teknesi ya da bir boğazla birleşen iki deniz arasında görülen, beslenme, iklim ve yoğunluk ayrılıklarından doğan ve çok kez biri yüzeyden, öteki dipten karşılıklı akıntılara verilen ad. devamı...
 • Ortak Dalgalık: Genellikle çok daireli konutlarda, her daire için ayrı ayrı dalgalıklar kurulmasının doğuracağı sakıncalara karşı, tüm almaçların tek bir dalgalıktan beslenmesini sağlamak amacıyla kurulan tek alıcı dalgalığı. devamı...
 • Ortak Dalgalık: Genellikle çok daireli konutlarda, her daire için ayrı ayrı dalgalıklar kurulmasının doğuracağı sakıncalara karşı, tüm almaçların tek bir dalgalıktan beslenmesini sağlamak amacıyla kurulan tek alıcı dalgalığı. devamı...
 • öteberi: Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler Örnek: Çıkıp öteberi almaya çarşıya gittim. R. H. Karay devamı...

çırpıntılı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.