çıta sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çıta kelimesinin manası:

  1. Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta.
  2. Yüksek ya da sırıkla atlamada aşılması gereken yüksekliği gösteren tahta, maden vb. özdekten yapılmış yuvarlak, yerine göre üçgen kesitli uzun ince çubuk.
  3. Genellikle dikdörtgen ya da kare kesitli, uzun tahta çubuk.
  4. Bk. çıta

çıta ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları