cite sözlük anlamı nedir?

Sözlükte cite kelimesinin manası:

  1. Delil olarak iktibas etmek, bir eserden bir bölüm aktarmak
  2. Mahkemeye celbetmek
  3. Çağırmak, davet etmek
  4. Bahsetmek, zikretmek, hatıra getirmek
  5. Kahramanlığını günlük emirde zikretmek
  6. Alıntı yapmak, bahsetmek, anmak, aktarmak, celbetmek, çağırmak (mahkemeye), takdiri açıklamak

cite ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları