cizye ne demek

Cizye

Cizye, İslam hukukunda gayrimüslimlerden alınan bir vergi türüdür. Cizye, Arapça “cizye” kelimesinden türemiştir ve “ödeme” veya “vergi” anlamına gelir. Cizye, İslam devletlerinde gayrimüslimlerin Müslümanlara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmeleri karşılığında ödemeleri gereken bir vergidir.

Cizye, ilk olarak Hz. Ömer döneminde uygulanmaya başlanmıştır. Hz. Ömer, Bizans İmparatorluğu ile yapılan bir anlaşma sonrasında, Bizanslıların Müslümanlara cizye ödemeyi kabul etmeleri karşılığında, onların topraklarını işgal etmeyeceğini taahhüt etmiştir. Daha sonraki dönemlerde, diğer İslam devletleri de cizye uygulamasını benimsemişlerdir.

Cizye, genellikle gayrimüslimlerin gelirlerinin belirli bir yüzdesi olarak belirlenir. Cizye oranı, devletin mali durumuna ve gayrimüslimlerin ekonomik durumuna göre değişebilir. Cizye, genellikle yılda bir kez ödenir.

Cizye, İslam hukukunda tartışmalı bir konudur. Bazı alimler, cizyenin gayrimüslimlere karşı bir ayrımcılık olduğunu ve kaldırılması gerektiğini savunurken, diğer alimler ise cizyenin İslam devletlerinin mali kaynaklarını artırmak için gerekli olduğunu ve kaldırılmaması gerektiğini savunmaktadır.

Cizye, günümüzde birçok İslam ülkesinde uygulanmaktadır. Ancak, bazı ülkelerde cizye kaldırılmış veya sembolik bir düzeye indirilmiştir.

Cizyenin Tarihçesi

Cizye, ilk olarak Hz. Ömer döneminde uygulanmaya başlanmıştır. Hz. Ömer, Bizans İmparatorluğu ile yapılan bir anlaşma sonrasında, Bizanslıların Müslümanlara cizye ödemeyi kabul etmeleri karşılığında, onların topraklarını işgal etmeyeceğini taahhüt etmiştir. Daha sonraki dönemlerde, diğer İslam devletleri de cizye uygulamasını benimsemişlerdir.

Cizye, İslam hukukunda tartışmalı bir konudur. Bazı alimler, cizyenin gayrimüslimlere karşı bir ayrımcılık olduğunu ve kaldırılması gerektiğini savunurken, diğer alimler ise cizyenin İslam devletlerinin mali kaynaklarını artırmak için gerekli olduğunu ve kaldırılmaması gerektiğini savunmaktadır.

Cizye, günümüzde birçok İslam ülkesinde uygulanmaktadır. Ancak, bazı ülkelerde cizye kaldırılmış veya sembolik bir düzeye indirilmiştir.

Cizyenin Şartları

Cizye, belirli şartları yerine getiren gayrimüslimlerden alınır. Bu şartlar şunlardır:

  • Gayrimüslim, Müslüman bir devlette yaşamakta olmalıdır.
  • Gayrimüslim, ergen ve akıllı olmalıdır.
  • Gayrimüslim, fakir olmamalıdır.
  • Gayrimüslim, savaşçı olmamalıdır.

Cizyenin Miktarı

Cizye, genellikle gayrimüslimlerin gelirlerinin belirli bir yüzdesi olarak belirlenir. Cizye oranı, devletin mali durumuna ve gayrimüslimlerin ekonomik durumuna göre değişebilir. Cizye, genellikle yılda bir kez ödenir.

Cizyenin Önemi

Cizye, İslam devletlerinin mali kaynaklarını artırmak için önemli bir gelir kaynağıdır. Ayrıca, cizye, gayrimüslimlerin Müslümanlara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için de önemli bir araçtır.

Cizyenin Eleştirileri

Cizye, bazı alimler tarafından eleştirilmektedir. Bazı alimler, cizyenin gayrimüslimlere karşı bir ayrımcılık olduğunu ve kaldırılması gerektiğini savunmaktadır. Diğer alimler ise cizyenin İslam devletlerinin mali kaynaklarını artırmak için gerekli olduğunu ve kaldırılmaması gerektiğini savunmaktadır.

Cizyenin Günümüzdeki Durumu

Cizye, günümüzde birçok İslam ülkesinde uygulanmaktadır. Ancak, bazı ülkelerde cizye kaldırılmış veya sembolik bir düzeye indirilmiştir.

Sonuç

Cizye, İslam hukukunda tartışmalı bir konudur. Bazı alimler, cizyenin gayrimüslimlere karşı bir ayrımcılık olduğunu ve kaldırılması gerektiğini savunurken, diğer alimler ise cizyenin İslam devletlerinin mali kaynaklarını artırmak için gerekli olduğunu ve kaldırılmaması gerektiğini savunmaktadır. Cizye, günümüzde birçok İslam ülkesinde uygulanmaktadır. Ancak, bazı ülkelerde cizye kaldırılmış veya sembolik bir düzeye indirilmiştir.


Yayımlandı

kategorisi