cloak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte cloak kelimesinin manası:

  1. Pelerin
  2. Manto
  3. Perde
  4. Paravana
  5. Bahane
  6. Pelerin veya manto ile örtmek
  7. Gizlemek, saklamak
  8. Gizlemek, örtmek, saklamak, örtbas etmek

cloak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları