clod sözlük anlamı nedir?

Sözlükte clod kelimesinin manası:

  1. Toprak veya çamur parçası, kesek
  2. Toprak
  3. Budala kimse, aptal kimse
  4. Toprak parçası; kesek; sersem, budala (Argo)

clod ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları