çobanlık ne demek?

Türkçe sözlüklerde "çobanlık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çobanlık" ne demek?

 1. Çoban olma durumu veya çobanın gördüğü iş

  Örnek:

  Sen bunların içinde en güzelini, bir sürünün başında çobanlığı seçmiştin. S. F. Abasıyanık

 2. Çobana verilen ücret.

 3. Genellikle , çiftçilikle birlikte yapılan, hayvan beslemeye dayanan ve sınırlı bir toprak üzerinde göçü gerektiren ekonomi biçimi.

çobanlık nedir? İlişkili sözcükler

 • çiftçilik: Çiftçi olma durumu. Çiftçinin gördüğü işler, rençperlik Örnek: Devlet … yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Anayasa Toplayıcılık ve avcılıktan geliştiği sanılan, genellikle hayvancılıkla birlikte yapılan ekonomi devamı...
 • çobanlık Etmek: Çoban olarak çalışmak, hayvan gütmek. devamı...
 • Kırsal Toplum: Geçimlerini avcılık, çobanlık, özellikle çiftçilikle sağlayan; doğal çevrelerine büyük ölçüde bağlı olan; basit araçlarla ürettikleri az bir ürünün büyük bölümünü tüketen; yaşantılarını geleneksel bir düzen içinde sürdüren ve belli bir toprak parçası üzerinde barınan bireylerin oluşturduğu küçük toplumsal ve ekonomik birim. devamı...
 • Loncacılık: Lonca kuruluşlarına dayanan ekonomi ve devlet anlayışı. Bk. korporatizm devamı...
 • çürükçül: Doğal olarak hayvan ve bitki kalıntılarının üzerinde yaşayan ve onların çürümesine yol açan (bitki ve organizmalar), saprofit. (Yun. sapros: çürümüş; zoon: hayvan) Ölmüş ya da kokmuş organik maddeler üzerinde yaşayan devamı...
 • Kör Fare: Kör faregillerden, toprak altında yuva yapan bir memeli hayvan (Spalax typhlus). Kemiriciler (Rodentia) takımının,kör faregiller (Spalacidae) familyasından, 22 cm kadar uzunlukta, toprak altında yuva yapan, Güney Avrupa ve Batı Asya’da devamı...
 • Vivisection: Fenni amaçlarla diri hayvan üzerinde yapılan açımlama Denek hayvanı üzerinde yapılan deney, canlı hayvanı deneysel amaçla ameliyat etme devamı...
 • Kışlak: Kışın barınılan yer. Kışın orduların, göçebe oymakların hayvanlarıyla birlikte yayladan inip konakladıkları yer. devamı...
 • Ayrılıkçılık: Bağlı oldukları devletten ayrılıp belirli bir toprak parçası üzerinde ayrı bir siyasal varlık gösteren kişi ya da grubun eylemi, durumu. devamı...
 • Kıvrım Bağırsak Adenokarsinomu: Genellikle kıvrım bağırsakta veya nadiren diğer ince bağırsak bölütlerinde bağırsak bezlerinden köken alan, 0.5-1.0 cm çapında, serozal yüzeylerde ise karnabahar benzeri üremelerle belirgin, belli ülkelerde genellikle 5 yaşındaki veya daha yaşlı koyun ve sığırlarda genellikle kesimde rastlantısal olarak görülen kötücül tümör, bağırsak adenokarsinomu. Sadece belli bölgelerde tümörün çok görülmesinin nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte eğrelti devamı...

çobanlık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.