coca sözlük anlamı nedir?

Sözlükte coca kelimesinin manası:

  1. Güney Amerika'ya mahsus yaprakları kokainli bir bitki, Erythroxylon coca.
  2. Koka, yapraklarından kokain çıkarılan bitki

coca ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları