çocuk hakları sözleşmesi nin amacı nedir

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Amacı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS), çocukların haklarını tanımlayan ve koruyan uluslararası bir anlaşmadır. 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 2 Eylül 1990’da yürürlüğe girmiştir. ÇHS, 196 ülke tarafından imzalanmış ve onaylanmıştır ve dünyanın en yaygın olarak kabul edilen insan hakları anlaşmasıdır.

ÇHS’nin amacı, çocukların haklarını korumak ve geliştirmektir. Sözleşme, çocukların hayatta kalma, gelişme, katılım ve korunma haklarını içerir. ÇHS ayrıca, çocukların ayrımcılığa uğramaması, şiddet ve istismara maruz kalmaması ve sağlıklı bir ortamda yaşaması hakkını da içerir.

ÇHS’nin Konusu

ÇHS, çocukların haklarını dört ana başlık altında ele almaktadır:

  • Hayatta kalma hakkı: Bu hak, çocukların doğumdan itibaren yaşama hakkını ve sağlıklı bir şekilde büyüme ve gelişme hakkını içerir.
  • Gelişme hakkı: Bu hak, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak gelişme hakkını içerir.
  • Katılım hakkı: Bu hak, çocukların kendi hayatlarını etkileyen kararlara katılma hakkını içerir.
  • Korunma hakkı: Bu hak, çocukların şiddet, istismar, ihmalkarlık ve ayrımcılıktan korunma hakkını içerir.

ÇHS, bu dört ana başlık altında çocukların haklarını ayrıntılı olarak düzenlemektedir. Sözleşme, çocukların haklarının nasıl korunacağı ve geliştirileceği konusunda devletlere de yükümlülükler yüklemektedir.

ÇHS’nin Önemi

ÇHS, çocukların haklarını korumak ve geliştirmek için önemli bir araçtır. Sözleşme, çocukların haklarını uluslararası hukuk kapsamına alarak, devletleri bu hakları korumak için harekete geçmeye zorlamaktadır. ÇHS ayrıca, çocukların haklarının farkındalığını artırmaya ve çocukların haklarını savunmak için çalışan örgütlerin çalışmalarını desteklemeye yardımcı olmaktadır.

ÇHS, çocukların hayatlarında olumlu bir etki yaratmıştır. Sözleşmenin kabul edilmesinden bu yana, çocuk ölümleri azalmış, çocukların okula gitme oranları artmış ve çocukların şiddete ve istismara maruz kalma oranları düşmüştür. ÇHS ayrıca, çocukların haklarının farkındalığını artırmış ve çocukların haklarını savunmak için çalışan örgütlerin çalışmalarını desteklemiştir.

ÇHS’nin Geleceği

ÇHS, çocukların haklarını korumak ve geliştirmek için önemli bir araçtır. Ancak, sözleşmenin hala tam olarak uygulanmadığı birçok ülke bulunmaktadır. ÇHS’nin geleceği, sözleşmenin daha fazla ülke tarafından imzalanması ve onaylanması ve sözleşmenin daha etkili bir şekilde uygulanmasıyla ilgilidir.

ÇHS’nin daha fazla ülke tarafından imzalanması ve onaylanması, çocukların haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli bir adımdır. ÇHS’nin daha etkili bir şekilde uygulanması ise, çocukların haklarının gerçek hayatta yaşanmasını sağlayacaktır.

ÇHS, çocukların haklarını korumak ve geliştirmek için önemli bir araçtır. Sözleşmenin geleceği, sözleşmenin daha fazla ülke tarafından imzalanması ve onaylanması ve sözleşmenin daha etkili bir şekilde uygulanmasıyla ilgilidir.


Yayımlandı

kategorisi