coğrafya ne demek

Coğrafya Nedir?

Coğrafya, Dünya’nın yüzeyini ve üzerindeki yaşamı inceleyen bir bilim dalıdır. Coğrafyacılar, Dünya’nın fiziksel özelliklerini, iklimini, bitki örtüsünü, hayvan örtüsünü ve insan faaliyetlerini araştırırlar. Coğrafya, doğal çevre ile insan toplulukları arasındaki etkileşimi inceler.

Coğrafyanın Konuları

Coğrafyanın temel konuları şunlardır:

 • Fiziksel coğrafya: Dünya’nın fiziksel özelliklerini inceler. Bu özellikler arasında şunlar yer alır:
  • Arazi biçimleri
  • İklim
  • Toprak
  • Su kaynakları
  • Bitki örtüsü
  • Hayvan örtüsü
 • Beşeri coğrafya: İnsan topluluklarını ve bunların doğal çevre ile etkileşimini inceler. Bu etkileşim, şunları içerir:
  • Nüfus dağılımı
  • Ekonomik faaliyetler
  • Kültürel özellikler
  • Siyasi yapılar
 • Bölgesel coğrafya: Dünya’nın belirli bölgelerini inceler. Bu bölgeler, şunları içerir:
  • Kıtalar
  • Ülkeler
  • Eyaletler
  • Şehirler

Coğrafyanın Önemi

Coğrafya, günlük hayatımızda önemli bir rol oynar. Coğrafyacılar, şunları yaparak bize yardımcı olurlar:

 • Doğal çevreyi anlamamızı sağlarlar.
 • İnsan topluluklarının doğal çevre ile etkileşimini anlamamızı sağlarlar.
 • Dünya’nın farklı bölgelerini tanımamızı sağlarlar.
 • Seyahat planlamamıza yardımcı olurlar.
 • Doğal afetlere hazırlanmamıza yardımcı olurlar.
 • Çevre sorunlarını çözmemize yardımcı olurlar.

Coğrafyanın Tarihi

Coğrafya, eski çağlardan beri var olan bir bilim dalıdır. İlk coğrafyacılar, Dünya’nın şeklini ve boyutunu belirlemek için gökyüzünü gözlemlediler. Ayrıca, Dünya’nın farklı bölgelerine seyahat ederek bu bölgelerin fiziksel özelliklerini ve insan topluluklarını incelediler.

Orta Çağ’da, coğrafya dini inançlarla yakından ilişkiliydi. Coğrafyacılar, Dünya’nın Tanrı tarafından yaratıldığına ve insanların Dünya’da belirli bir yere yerleştirildiğine inanıyorlardı.

Rönesans döneminde, coğrafya daha bilimsel bir hale geldi. Coğrafyacılar, Dünya’nın şeklini ve boyutunu daha doğru bir şekilde belirlemek için yeni yöntemler geliştirdiler. Ayrıca, Dünya’nın farklı bölgelerine seyahat ederek bu bölgelerin fiziksel özelliklerini ve insan topluluklarını daha ayrıntılı bir şekilde incelediler.

Aydınlanma Çağı’nda, coğrafya daha da önemli hale geldi. Coğrafyacılar, Dünya’nın doğal kaynaklarını keşfetmek ve bunları kullanmak için yeni yöntemler geliştirdiler. Ayrıca, Dünya’nın farklı bölgelerine seyahat ederek bu bölgelerin kültürlerini ve ekonomilerini daha iyi anlamaya çalıştılar.

 1. yüzyılda, coğrafya daha da uzmanlaştı. Coğrafyacılar, fiziksel coğrafya, beşeri coğrafya ve bölgesel coğrafya gibi farklı alanlarda çalışmalar yapmaya başladılar. Ayrıca, coğrafyacılar, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) gibi yeni teknolojileri kullanarak Dünya’yı daha iyi anlamaya çalıştılar.

 2. yüzyılda, coğrafya daha da önemli hale geldi. Coğrafyacılar, çevre sorunlarını çözmek, doğal afetlere hazırlanmak ve sürdürülebilir kalkınma politikaları geliştirmek için çalışmalar yaptılar. Ayrıca, coğrafyacılar, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) gibi yeni teknolojileri kullanarak Dünya’yı daha iyi anlamaya çalıştılar.

Coğrafyanın Geleceği

Coğrafya, gelecekte de önemli bir bilim dalı olmaya devam edecektir. Coğrafyacılar, şunları yaparak bize yardımcı olmaya devam edeceklerdir:

 • Doğal çevreyi anlamamızı sağlayacaklar.
 • İnsan topluluklarının doğal çevre ile etkileşimini anlamamızı sağlayacaklar.
 • Dünya’nın farklı bölgelerini tanımamızı sağlayacaklar.
 • Seyahat planlamamıza yardımcı olacaklar.
 • Doğal afetlere hazırlanmamıza yardımcı olacaklar.
 • Çevre sorunlarını çözmemize yardımcı olacaklar.
 • Sürdürülebilir kalkınma politikaları geliştirmemize yardımcı olacaklar.

Yayımlandı

kategorisi