çoğu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çoğu kelimesinin manası:

  1. Bir şeyin büyük bölümü
    Örnek: Biz o zaman okuduğumuz mısraların çoğunu ezber bilirdik. A. Ş. Hisar
  2. Çok kimse
    Örnek: Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim. A. H. Tanpınar

çoğu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları