cohen

  1. Musevi papazlık sınıfından olan kimse, Sinagog’a başŸkanlık etmişŸ olan Musevi papazların soyundan gelenler, Aaron’un soyundan gelenler


Yayımlandı

kategorisi