cohesion ne demek

Cohesion: Birlik ve Tutarlılık

İngilizce Anlamı:

Cohesion, bir metin veya konuşmanın farklı bölümlerini birbirine bağlayan ve bir bütünlük hissi yaratan özelliktir. Metnin akıcı ve tutarlı olmasını sağlar.

Türkçe Anlamı:

Birlik, tutarlılık, uyum

Cohesion’ın Önemi

Cohesion, etkili iletişim için çok önemlidir. Bir metin veya konuşma iyi bir uyuma sahip değilse, okuyucular veya dinleyiciler mesajı anlamakta güçlük çekebilir. Cohesion, metnin anlaşılmasını kolaylaştırır ve okuyucuların veya dinleyicilerin metnin ana fikrini ve destekleyici noktalarını takip etmesine yardımcı olur.

Cohesion Türleri

Bir metin veya konuşmada uyum sağlamanın çeşitli yolları vardır. En yaygın uyum türleri şunlardır:

 • Gramersel Uyum: Cümleler arasındaki bağlantıları oluşturmak için bağlaçlar, zamirler ve geçiş ifadeleri kullanmak.
 • Anlamsal Uyum: Fikirleri birbirine bağlamak için eş anlamlılar, zıt anlamlılar ve tekrarlar kullanmak.
 • Referans Uyum: Bir metinde daha önce bahsedilen kişilere, yerlere veya şeylere atıfta bulunmak için zamirler ve gösterge sözcükler kullanmak.
 • Sözdizimsel Uyum: Cümleleri paralel yapılar kullanarak birbirine bağlamak.
 • Pragmatik Uyum: Metnin amacına ve hedef kitlesine göre dil kullanmak.

Cohesion Örnekleri

Cohesion’ın nasıl kullanıldığına dair bazı örnekler:

 • Gramersel Uyum: “Çocuklar bahçede oynuyorlardı. Onlar çok eğleniyorlardı.”
 • Anlamsal Uyum: “Araba çok hızlıydı. Bir roket gibiydi.”
 • Referans Uyum: “John çok zekiydi. Her zaman en iyi notları alırdı.”
 • Sözdizimsel Uyum: “Kitabı okudu, filmi izledi ve müziği dinledi.”
 • Pragmatik Uyum: “Sayın Müdür, size bu konuda yazıyorum çünkü…”

Cohesion’ı Geliştirme İpuçları

Cohesion’ınızı geliştirmek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

 • Bağlaçlar kullanın: Bağlaçlar, cümleleri ve fikirleri birbirine bağlamak için kullanılır. “ve”, “ama”, “çünkü” ve “bu nedenle” gibi bağlaçları kullanın.
 • Zamirler kullanın: Zamirler, daha önce bahsedilen kişilere, yerlere veya şeylere atıfta bulunmak için kullanılır. “o”, “onun”, “onlar” ve “bu” gibi zamirleri kullanın.
 • Geçiş ifadeleri kullanın: Geçiş ifadeleri, fikirler arasında geçiş yapmak için kullanılır. “Öncelikle”, “son olarak”, “ek olarak” ve “bununla birlikte” gibi geçiş ifadelerini kullanın.
 • Eş anlamlılar ve zıt anlamlılar kullanın: Eş anlamlılar, aynı anlama gelen kelimelerdir. Zıt anlamlılar, zıt anlama gelen kelimelerdir. Fikirleri birbirine bağlamak için eş anlamlılar ve zıt anlamlılar kullanın.
 • Paralel yapılar kullanın: Paralel yapılar, cümleleri aynı gramer yapısını kullanarak birbirine bağlar. “Kitabı okudu, filmi izledi ve müziği dinledi” gibi paralel yapılar kullanın.

Sonuç

Cohesion, etkili iletişim için çok önemlidir. Bir metin veya konuşmada iyi bir uyum sağlamak, okuyucuların veya dinleyicilerin mesajı anlamasını kolaylaştırır. Cohesion’ı geliştirmek için gramersel uyum, anlamsal uyum, referans uyum, sözdizimsel uyum ve pragmatik uyum gibi çeşitli teknikleri kullanabilirsiniz.


Yayımlandı

kategorisi