çok hücreli bez sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çok hücreli bez kelimesinin manası:

  1. Birçok hücreden oluşmuş bez. Organizmada kullanılmak ya da dışarı çıkarılmak üzere salgı yapan özelleşmiş hücreler topluluğu. Salgılarını bir kanalla boşaltan (dış salgı bezleri: ekzokrin bezler) ya da doğrudan kana veren (iç salgı bezleri: endokrin bezler), Salgılarını tek kanalla boşaltan basit bezler (basit tüp, dallı tüp, bükülmüş tüp, asinar bezler), birden fazla kanalla boşaltan bileşik bezler (bileşik tübüler, bileşik asinar, bileşik tübüloasinar bezler), salgılarıın sitoplâzma kaybı olmadan salgılayan (merokrin), az kayıpla salgılayan (apokrin) ya da hücrenin de tahrip olmasıyla salgılayan (holokrin) tipleri, yoğun salgılı (mükoz bezler) ya da daha sıvı salgılı (seröz bezler) bezler gibi gruplandırılan çeşitli özellikteki hücreler topluluğu.

çok hücreli bez ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları