çok Saçaklıgiller ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "çok Saçaklıgiller" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çok Saçaklıgiller" ne demek?

 1. (Yun. polys: çok; pteryx: kanat) Balıklar (Pisces) sınıfının, tükel ağızlılar (Teleostomi) alt sınıfının, saçak yüzgeçliler (Crossopterygii) takımından, üstü yuvarlak ve mineli pullarla örtülü, sırt yüzgeci boydan boya uzanan türlere sahip bir familya.

 2. Saçak yüzgeçlilerden üstü yuvarlak ve mineli pullarla örtülü, sırt yüzgeci boydan boya uzanan türlere sahip bir familya.

çok Saçaklıgiller nedir? İlişkili sözcükler

 • Kemik Dilligiller: (Yun. osteon: kemik; glossa: dil) Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, yumuşak yüzgeçliler (Malacopterygii) alt takımından, başları çıplak, vücutları sert ve büyük pullarla örtülü, tatlı sularda yaşayan türlere sahip bir familya. devamı...
 • çok Dişli Mersin Balığıgiller: (Yun. polys: çok; odon: diş) Balıklar (Pisces) sınıfının, Mersin balıkları (Acipenseriformes) takımından, ağız bölgeleri çok uzun, bıyıkları olmayan, vücutları çıplak, Kuzey Amerika ve Çin’de yaşayan türlere sahip bir familya. Mersin devamı...
 • Deniziğnesigiller: (Yun. syn: ile; gnathos: çene) Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, geri kemikli omuzlular (Catosteomi) alt takımından, vücutları kemik pullarla örtülü, ağızları boru biçiminde, karın yüzgeçleri olmayan, sıcak denizlerde yaşayan bir türlere sahip familya. devamı...
 • Kurdele Balığıgiller: Örnek hayvanı kurdele balığı olan balıklar familyası. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçtiler (Acanthopterygii) alt takımından, vücutları şerit biçiminde, üzerleri çok küçük ve yuvarlak pullarla kaplı, Atlantik devamı...
 • Levrekgiller: Kemikli balıklardan, bir bölümü tatlı sularda yaşayan, yüzgeçleri dikenli bir familya. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, tatlı sularda yaşayan, eti lezzetli olan türlere sahip bir familya. devamı...
 • çekiç Balığıgiller: Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımının, yıldız omurlular (Asterospondyli) alt takımından, başları yan taraflarda çekiç biçiminde iki büyük çıkıntı taşıyan türlere sahip bir familya. Köpek balıklarından, başları yan taraflarda devamı...
 • Küçük Yüzgecli Yunus Balığıgiller: (Lât Delphinapteridae, delphinus: yunus balığı, Yun. a: ..sız; pteron: kanat) Memeliler (Mammalia) sınıfının, balinalar (Cetacea) takımının, dişli balinalar (Odontoceti) alt takımından, küçük boylu, başları yuvarlak, sırt yüzgeçleri olmayan, kuzey yarım kürede soğuk sularında yaşayan türlere sahip bir familya. devamı...
 • çütre Balıkları: Kemikli balıklardan, dört dişliler (Tetraodontiformes) takımından, vücutları yandan basık ve yüksek, üzeri küçük pullarla örtülü türlere sahip bir familya. devamı...
 • Iskorpitgiller: Omurgalılardan, örnek hayvanı iskorpit olan, sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı güçlü dikenlerle donanmış, bütün denizlerde rastlanan balıklar sınıfı. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, devamı...
 • Papağan Balığıgiller: Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, parlak renkli, bazı türleri yenen, bazısı zehirli, Akdeniz’de yaşayan türlere sahip bir familya. Kemikli balıklardan, parlak renkli, bazı devamı...

çok Saçaklıgiller ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.