çok Tabakalı Yassı Epitel ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "çok Tabakalı Yassı Epitel" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çok Tabakalı Yassı Epitel" ne demek?

 1. Derinin epidermis tabakası, ağız ve özofagusta olduğu gibi, eşit biçimde olmayan birçok hücre sırasından oluşan, en alt sıradaki hücreleri silindirik, en üst sıradaki hücreleri yassı olan örtü epiteli.

çok Tabakalı Yassı Epitel nedir? İlişkili sözcükler

 • çok Tabakalı Epitel: Çok sıralı hücrelerden oluşmuş, en alt tabakadaki hücreleri silindirik, orta tabakadaki hücreleri genellikle kübik ya da çok köşeli, en üst tabakadaki hücreleri yassı, kübik ya da silindirik olan ve bu tabakadaki hücre şekline göre isimlendirilen, hemen altındaki bağ dokusundan beslenen örtü epiteli tipi. devamı...
 • Tek Tabakalı Epitel: Tek sıra hücre tabakasından oluşan, omurgasız hayvanların dış yüzeyi ile omurgalı hayvanların iç organlarını astarlayan, kübik (böbrekte), silindirik (ince bağırsakta) ve yassı (endotelyum ve mezotelyumda) tipleri olan örtü epiteli tipi. devamı...
 • Tek Tabakalı Epitel: Tek sıra hücre tabakasından oluşan, omurgasız hayvanların dış yüzeyi ile omurgalı hayvanların iç organlarını astarlayan, kübik (böbrekte), silindirik (ince bağırsakta) ve yassı (endotelyum ve mezotelyumda) tipleri olan örtü epiteli tipi. devamı...
 • Epitel Doku: (Yun. epi: üzerinde; thele: meme başı) Embriyonun endoderm, ektoderm ve mezoderm tabakalarından köken alan, örtü epiteli, bez epiteli, kassı epitel (miyoepitel) ya da duyu epiteli (nöroepitel) olarak sınıflandırılan, birbirine sıkıca bağlanmış hücreler ve az miktardaki hücreler arası maddeden oluşan doku. devamı...
 • Epitel Reseptör Hücreleri: (Yun. epi: üzerinde; thele: meme başı) Örtü epiteli hücreleri arasında yer alan, görme olayında görev yapan retina fotoresptörleri, kulakta ses dalgalarını alan duyu hücreleri ve dildeki tat tomurcuklarında bulunan hücrelere verilen genel ad. devamı...
 • Yassılama: Yassılamak işi Genellikle saç, levha ve yassı kütüklerdeki eğrilikleri gidermek ve parçaları tam yassı duruma getirmek için yapılan haddeleme işlemi. devamı...
 • Amakrin Hücreler: (Yun. a: …sız; makros: uzun) Gözün retinasında gangliyon hücreleri ile pigment epiteli arasında teması sağlayan, belirgin aksonları olmayan nöronlar. devamı...
 • Yassıkurtlar: (Plathelminthes), (Lât. platy = yassı), Birincil-ağızlılar (Protostomia) filumunun ilkel-kurtlar (Scolecida) dalına (bk.) giren bir sınıfı. Vücutları yassı ve yaprak biçiminde olup anüsleri meydana gelmemiştir. Yumuşak vücutlu, iki-yanlı bakışımlı, bölütsüz ve sölomları olmayan hayvanlardır. Bazısı özgür, bazısı asılak yaşar. Asılak olanlarda döl değişimi ve başkalaşma görülür. Türbelarlar (Turbelaria), trematodlar (Trematodes), şeritler (Cestodes) olmak üzere 3 takımı devamı...
 • Bellek Hücreleri: Bağışıklık hafızasından sorumlu hücreler. Antijenlere ilk defa maruz kalınca çoğalmaları sınırlı olan uzun ömürlü B hücreleri ve T hücreleri. Hafıza hücreleri. Uyarı sonucu çoğalan T-lenfositlerle uzun ömürlü olan kimi B-lenfositlerin devamı...
 • Kassı Epitel: Bezlerin alt kısmını dıştan sitoplâzmik uzantıları ile saran, kasılma yeteneğinde olan, salgı hücreleri salgı ile dolduğunda kasılarak hücrelerin salgısını lümene boşaltmasını sağlayan, özellikle ter bezleri, tükrük bezleri, gözyaşı bezleri ve meme bezleri etrafında bulunan özelleşmiş epitel hücreleri. Miyoepitel. devamı...

çok Tabakalı Yassı Epitel ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.