çokgenlilik ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "çokgenlilik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çokgenlilik" ne demek?

 1. İnsan türünün ortaya çıkışında birçok primat türünün payı olduğunu ileri süren kuram.

çokgenlilik nedir? İlişkili sözcükler

 • Evrimci Etik: Organik değişimleri açıklamak amacıyla geliştirilmiş olan biyolojik evrim kuramını temel alan, insanı da içine alan canlı doğanın olduğu kadar, sosyal alanın da evrimle oluştuğunu, bu evrimin itici gücünün ise yaşama kavgası ve bunun sonucu ortaya çıkan doğal ayıklanma olduğunu ileri süren görüş. devamı...
 • Intuitionism: ), (fels.) hakikatlerin akıl ve bilgi ile değil de sezgi yolu ile ortaya çıkarılabileceğini ileri süren öğreti Duyularımızla algıladığımız cisimlerin gerçek olduğunu savunan öğreti devamı...
 • Incelikli Fiyat Kuramı: Malların ayrışık olduğu varsayımı altında, her malın fiyatının o malın sahip olduğu özelliklerin toplamına bağlı olarak belirlendiğini ileri süren kuram. devamı...
 • Canlıcılık: Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş. devamı...
 • Kişiselcilik: Kişiliğin bütün gerçeklik ve değerlerin temeli olduğu görüşünü savunan felsefe kuramı. 2. Ruhbilimde “ben”in temel bir kavram olduğu ve ona en yüksek değerin verilmesi gerektiği savını ileri süren yöntemli tutum. devamı...
 • Bilimsel Insancılık: İnsanı biyolojik-toplumsal bir varlık olarak düşünen, onun zekâsıyle bir uygarlık yaratabileceğini ileri süren; deneysel araştırma yöntemlerinin evrensel uygulanışına önem veren; doğru, gerçek vb. kavramların insancı değerler olduğunu ve bunlar üzerine insanlarca yapılan deneme sonuçlarına göre yargıda verilebileceğini ileri süren çağdaş bir düşünce akımı. devamı...
 • Bencilik: Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm. İnsanın bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş olduğunu, buna göre ahlaklılığın da yalnızca kendini koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğunu ileri süren öğreti. devamı...
 • özgür Cinsel Ilişki Kuramı: J. J. Bachofen (1815-1887) tarafından ortaya atılan ve artık geçerli sayılmayan, “başlangıçta insanlığın bir kurala bağlı olmaksızın, karışık ve özgür cinsel ilişkilerde bulunduğu”nu ileri süren kuramı. devamı...
 • Göç Kuramı: Herhangi bir yerde yaratılan kültür öğesinin ya da öğelerinin göç aracılığıyla başka bir yere gitmiş olduğunu ileri süren kuram. devamı...
 • önoluş: Varlığın yoktan oluşmadığını, tohum durumunda, son derece küçük ve tam olarak önceden var olduğunu, sonradan büyüyüp geliştiğini ileri süren kuram. devamı...

çokgenlilik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.