çokkatlı alışveriş özeği sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çokkatlı alışveriş özeği kelimesinin manası:

  1. Genellikle kent özeklerinde yer alan, kimi kez kent özeğinin uzağında da kurulabilen, birbirlerine iner çıkarlarla elektrikli ayakçaklarla ya da yaya çıkılarıyla bağlantılı birden çok düzeyde yerleştirilmiş satış yerlerinin oluşturduğu alışveriş yeri.

çokkatlı alışveriş özeği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları