çoklu bağıntı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çoklu bağıntı kelimesinin manası:

  1. Bir bağımlı değişkenle, bu değişken üzerinde _ bileşik etkilerde bulunan birden çok bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi ölçen ve bunu bir katsayı olarak dile getiren ölçüm. bkz. bölümsel bağıntı.

çoklu bağıntı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları