çoklu Determinasyon Katsayısı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "çoklu Determinasyon Katsayısı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çoklu Determinasyon Katsayısı" ne demek?

 1. Bk. çoklu belirtme katsayısı

çoklu Determinasyon Katsayısı nedir? İlişkili sözcükler

 • çoklu Ilişki Katsayısı: Birden çok bağımsız değişken olduğunda, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi veren katsayı. Aynı zamanda bağımlı değişkenin gözlenen değerleri ile kestirim değerleri arasındaki ilişkidir. Bu katsayının üstikisi çoklu belirtme katsayısı olarak bilinir. devamı...
 • Blakeman ölçütü: (bağlanım çözümlemesi) (…), çoklu belirtme katsayısı ve (…) Y’nin X’e göre ilişki oranı olmak üzere, doğrusallığın sınanması için, bağlanım doğrusunun ölçünlü yanılgısı ile (…) niceliğinin karşılaştırılması. devamı...
 • çoklu Korelasyon Katsayısı: Bk. çoklu ilişki katsayısı devamı...
 • çoklu Belirtme Katsayısı: Bk. çoklu ilişki katsayısı. devamı...
 • çoklu Kısmi Korelasyon Katsayısı: Bk. çoklu tikel ilişki katsayısı devamı...
 • Specification: Tayin, belirtme Belirli bir türden olma devamı...
 • Multiple Correlation Coefficient: Çoklu ilinti katsayısı çoklu ilinti katsayısı devamı...
 • Birliktelik Katsayısı: İki öznitelik arasındaki birlikteliğin bir ölçüsü. Örneğin, fi-katsayısı birbirliktelik katsayısıdır. devamı...
 • Bağlanım Katsayısı: (bağlanım çözümlemesi) Bir bağlanım, eşitliğindeki bağımsız değişkenlerin katsayılarından her biri. anlamdaş, ß (beta) katsayıları. devamı...
 • Açılımın Katsayısı: Seri biçiminde bir açılımın terimlerindeki sabit çarpanlar. Örneğin, Fourier katsayıları, Taylor katsayıları gibi. devamı...

çoklu Determinasyon Katsayısı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.