colidur 200 mg nedir

Colidur 200 mg Nedir?

Colidur 200 mg, aktif bileşeni kolistin sülfat olan bir antibiyotiktir. Gram-negatif bakterilere karşı etkilidir ve genellikle idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları ve gastrointestinal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Colidur 200 mg’nin Kullanım Alanları

Colidur 200 mg, aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • İdrar yolu enfeksiyonları (sistit, piyelonefrit)
 • Solunum yolu enfeksiyonları (zatürre, bronşit, sinüzit)
 • Gastrointestinal enfeksiyonlar (ishal, kolit)
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları
 • Sepsis

Colidur 200 mg’nin Dozajı

Colidur 200 mg’nin dozajı, hastanın yaşına, kilosuna, enfeksiyonun şiddetine ve böbrek fonksiyonuna göre belirlenir. Genellikle yetişkinlerde günlük doz 200-400 mg’dır. Çocuklarda günlük doz 5-10 mg/kg’dır.

Colidur 200 mg’nin Yan Etkileri

Colidur 200 mg’nin en sık görülen yan etkileri şunlardır:

 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uykusuzluk
 • Kaşıntı
 • Deri döküntüsü

Colidur 200 mg’nin Kontrendikasyonları

Colidur 200 mg, aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

 • Kolistine veya diğer aminoglikozitlere karşı alerjisi olan kişiler
 • Ciddi böbrek yetmezliği olan kişiler
 • Miyastenia gravisli kişiler

Colidur 200 mg’nin İlaç Etkileşimleri

Colidur 200 mg, aşağıdaki ilaçlarla etkileşime girebilir:

 • Aminoglikozitler
 • Sefalosporinler
 • Penisilinler
 • Tetrasiklinler
 • Makrolidler
 • Kloramfenikol
 • Eritromisin
 • Rifampisin
 • İzoniazid
 • Etakrinik asit
 • Furosemid
 • Mannitol

Colidur 200 mg’nin Gebelikte ve Emzirmede Kullanımı

Colidur 200 mg, gebelikte ve emzirmede kullanılmamalıdır.

Colidur 200 mg’nin Saklanması

Colidur 200 mg, oda sıcaklığında (15-30°C) saklanmalıdır.


Yayımlandı

kategorisi