Coliform Enterotoxemia ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Coliform Enterotoxemia" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Coliform Enterotoxemia" ne demek?

  1. Koliform enterotoksemisi

Coliform Enterotoxemia nedir? İlişkili sözcükler

  • Coliform: Koliform Koliform, kolibasil ile ilgili veya benzeyen (bağŸırsak bakterisi türü) devamı...
  • Coliform Cellulitis: Koliform sellülitisi devamı...
  • Koliform Enterotoksemisi: Escherchia coli’nin uygun serotipiyle meydana gelen bağırsak yangısını takiben; vücut sıcaklığının düşmesi, kalp atımında düzensizlik, şuur kaybı ve mukozaların solgunluğu gibi klinik bulgularla belirgin, buzağılarda görülen bir hastalık, Escherchia coli enterotoksemisi. devamı...
  • Spektinomisin: Streptococcus spectabilis kültürlerinden elde edilen, aminosiklitol türevi ve Salmonella, koliform grubu, Mycoplasma gallisepticum, Pasteuralla multocida gibi bakterilerin oluşturduğu hastalıkların tedavisinde bakterilerin üreme ve gelişmelerini önleyerek etki oluşturan bir antibiyotik. devamı...
  • Enterotoxemia: Koyun hastalığŸı devamı...
  • Escherchia Coli Enterotoxemia: Escherchia coli entereotoksemisi devamı...

Coliform Enterotoxemia ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.